انتخاب وب سایت

اطلاعیه مهم آموزشی

با توجه به برگزاری مسابقات سراسری قران و عترت ویژه دانشجویان و استادان کلیه کلاس های دانشگاه

روز چهارشنبه 25/9/94 از ساعت 8 لغایت 13 برگزار نمی گردند