انتخاب وب سایت

به اطلاع کلیه شرکت کنندگان در دعوت به مصاحبه شدگان دکتری تخصصی می رساند :

1- آدرس دانشکده های( کشاورزی،فنی و مهندسی ، علوم انسانی )واقع در اراک -میدان امام خمینی -کیلومتر 3 جاده اراک-خمین، شهرک دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی بوده و دانشکده علوم پایه واقع در اراک -خیابان دانشگاه-مجتمع قائم مقام فراهانی می باشد.

2- بهمراه داشتن کلیه مستندات علمی و پژوهشی در جلسه مصاحبه الزامی است.(مقاله، طرح پژوهشی ، عنوان پایان نامه و...)

3- حضور مصاحبه شونده حداقل یک ساعت قبل از زمان تعیین شده الزامی است .