انتخاب وب سایت

رشته :   معماری  

ردیف

نام و نام خانوادگی

روز مصاحبه

زمان مصاحبه

مکان مصاحبه

1

زینب بابایی کلرود

شنبه مورخ 23/8/94

9 صبح

دانشکده

فنی

مهندسی

2

نغمه تفلیسی

شنبه مورخ 23/8/94

9:20 صبح

3

پروانه خسروانی

شنبه مورخ 23/8/94

9:40 صبح

4

هادی ظهوری خسروشاهی

شنبه مورخ 23/8/94

10:00 صبح

5

بهنوش عامیر

شنبه مورخ 23/8/94

10:20 صبح

6

مهشید عبقری

شنبه مورخ 23/8/94

10:40 صبح

7

مهری غلامپور شهاب الدینی

شنبه مورخ 23/8/94

11:00 صبح

8

رضا مودی

شنبه مورخ 23/8/94

11:20 صبح

9

مایده محبی

شنبه مورخ 23/8/94

11:40 صبح

10

الهام نصری

شنبه مورخ 23/8/94

12:00 ظهر

11

لیلا هوشیار حسن باروق

شنبه مورخ 23/8/94

12:20 عصر