انتخاب وب سایت

رشته :  مهندسی مکانیک- تبدیل انرژی 

ردیف

نام و نام خانوادگی

روز مصاحبه

زمان مصاحبه

مکان مصاحبه

1

سید ساسان احمدی

یک شنبه مورخ 24/8/94

9:00 صبح

دانشکده

فنی

مهندسی

2

سجاد امامی

یک شنبه مورخ 24/8/94

9:20 صبح

3

فرشاد تجلایی اصل

یک شنبه مورخ 24/8/94

9:40 صبح

4

محمد هادی خبره

یک شنبه مورخ 24/8/94

10:00 صبح

5

عارف رزمجو

یک شنبه مورخ 24/8/94

10:20 صبح

6

سعید رضا پور کامی

یک شنبه مورخ 24/8/94

10:40 صبح

7

رضا رفیعی

یک شنبه مورخ 24/8/94

11:00 صبح

8

سعید رمضانیان

یک شنبه مورخ 24/8/94

11:20 صبح

9

علی ساری

یک شنبه مورخ 24/8/94

11:40 صبح

10

احسان سوری

یک شنبه مورخ 24/8/94

12:00 ظهر

11

احسان عدالتی

یک شنبه مورخ 24/8/94

14:00 عصر

12

غلام رضا عضنفری

یک شنبه مورخ 24/8/94

14:20عصر

13

حسین فتاحیان

یک شنبه مورخ 24/8/94

14:40عصر

14

صلاح قاسمه

یک شنبه مورخ 24/8/94

15:00 عصر

15

احمد مازندرانی

یک شنبه مورخ 24/8/94

15:20 عصر

16

همت محمودزاده ای

یک شنبه مورخ 24/8/94

15:40 عصر

17

احد ملامهر علیزاده

یک شنبه مورخ 24/8/94

16:00 عصر

18

روح اله مهدوی منش

یک شنبه مورخ 24/8/94

16:20 عصر

19

امین مولادوست اصل

یک شنبه مورخ 24/8/94

16:40 عصر

20

افشین نادری فر

یک شنبه مورخ 24/8/94

17:00 عصر

21

علی اکبر نصیری

یک شنبه مورخ 24/8/94

17:20 عصر